آموزش حسابداری، دوره حسابداری،معرفی حسابدار به شرکت ها جهت استخدام به نام یزدان پاک، اینجانب مربی فنی و حرفه ای استان اصفهان هستم و مخاطبان من فقط " خانم های شهر اصفهان و شهرستانهای مجاور نظیر شاهین شهر ، خمینی شهر ، نجف آباد " می باشند. آموزش کلیه نرم افزارهای حسابداری از جمله نرم افزار رافع ، هلو ، پارسیان ، نوآوران و چکاوک را با بهترین کیفیت و بصورت تضمینی و قیمت مناسب ، برای مخاطبان پیش گفته انجام می دهم. ضمنا اینجانب طی حداکثر 8 جلسه حسابداری بازرگانی و خدماتی و طی حداکثر 10 جلسه حسابداری پیمانکاری و صنعتی را به صورت کامل همراه با نرم افزار و برای نیروی کار آموزش دهم. همچنین آموزش دفتر نویسی و سند نویسی و قوانین آن طی حداکثر 3 جلسه پذیرفته می شود. علاوه بر موارد فوق، تدریس خصوصی حسابداری عمومی مقدماتی و حسابداری حقوق و دستمزد و رایانه کار حسابداری پذیرفته می شود. جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره 9132007694 (مدیر موسسه ماهان سپاهان) تماس حاصل فرمائید. http://accounting-teach.mihanblog.com 2019-08-23T18:57:17+01:00 text/html 2013-06-22T08:43:14+01:00 accounting-teach.mihanblog.com مدرس حسابداری تدریس و آموزش فوری و تضمینی دروس و نرم افزارهای حسابداری http://accounting-teach.mihanblog.com/post/1 <font size="2">اینجانب مربی فنی و حرفه ای استان اصفهان هستم و مخاطبان من فقط <font color="#3333FF"><b>خانم های شهر اصفهان و شهرستانهای مجاور نظیر شاهین شهر ، خمینی شهر ، نجف آباد</b></font>&nbsp; می باشند.<br><br>آموزش کلیه نرم افزارهای حسابداری از جمله نرم افزار رافع ، هلو ، پارسیان ، نوآوران و چکاوک را با بهترین کیفیت و بصورت تضمینی و قیمت مناسب ، برای مخاطبان پیش گفته انجام می دهم.<br><br>ضمنا اینجانب طی حداکثر 8 جلسه ، حسابداری بازرگانی و خدماتی و طی حداکثر 10 جلسه ، حسابداری پیمانکاری و صنعتی را به صورت کامل همراه با نرم افزار و برای نیروی کار آموزش دهم.<br><br>همچنین آموزش دفتر نویسی و سند نویسی و قوانین آن طی حداکثر 3 جلسه پذیرفته می شود.<br><br>علاوه بر موارد فوق، تدریس خصوصی حسابداری عمومی مقدماتی و حسابداری حقوق و دستمزد و رایانه کار حسابداری پذیرفته می شود.<br><br></font><div align="center"><font color="#990000" size="2"><b><font color="#990000" size="2"><b>خواهران گرامی می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره 9132007694 (مدیر موسسه ماهان سپاهان) تماس حاصل فرمایند. <br>در صورت عدم پاسخگویی، از طریق ارسال پیامک یا ضبط پیام بر روی منشی، اطلاعات زیر را ارائه کنید:<br>نام خانوادگی - نام درس مورد نظر برای تدریس خصوصی- محل سکونت-شماره تلفن همراه</b></font></b></font></div>