آموزش حسابداری، دوره حسابداری،معرفی حسابدار به شرکت ها جهت استخدام به نام یزدان پاک، اینجانب مربی فنی و حرفه ای استان اصفهان هستم و مخاطبان من فقط " خانم های شهر اصفهان و شهرستانهای مجاور نظیر شاهین شهر ، خمینی شهر ، نجف آباد " می باشند. آموزش کلیه نرم افزارهای حسابداری از جمله نرم افزار رافع ، هلو ، پارسیان ، نوآوران و چکاوک را با بهترین کیفیت و بصورت تضمینی و قیمت مناسب ، برای مخاطبان پیش گفته انجام می دهم. ضمنا اینجانب طی حداکثر 8 جلسه حسابداری بازرگانی و خدماتی و طی حداکثر 10 جلسه حسابداری پیمانکاری و صنعتی را به صورت کامل همراه با نرم افزار و برای نیروی کار آموزش دهم. همچنین آموزش دفتر نویسی و سند نویسی و قوانین آن طی حداکثر 3 جلسه پذیرفته می شود. علاوه بر موارد فوق، تدریس خصوصی حسابداری عمومی مقدماتی و حسابداری حقوق و دستمزد و رایانه کار حسابداری پذیرفته می شود. جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره 9132007694 (مدیر موسسه ماهان سپاهان) تماس حاصل فرمائید. tag:http://accounting-teach.mihanblog.com 2019-08-23T18:57:17+01:00 mihanblog.com تدریس و آموزش فوری و تضمینی دروس و نرم افزارهای حسابداری 2013-06-22T13:13:14+01:00 2013-06-22T13:13:14+01:00 tag:http://accounting-teach.mihanblog.com/post/1 مدرس حسابداری اینجانب مربی فنی و حرفه ای استان اصفهان هستم و مخاطبان من فقط خانم های شهر اصفهان و شهرستانهای مجاور نظیر شاهین شهر ، خمینی شهر ، نجف آباد  می باشند.آموزش کلیه نرم افزارهای حسابداری از جمله نرم افزار رافع ، هلو ، پارسیان ، نوآوران و چکاوک را با بهترین کیفیت و بصورت تضمینی و قیمت مناسب ، برای مخاطبان پیش گفته انجام می دهم.ضمنا اینجانب طی حداکثر 8 جلسه ، حسابداری بازرگانی و خدماتی و طی حداکثر 10 جلسه ، حسابداری پیمانکاری و صنعتی را به صورت کامل همراه با نرم افزار و برای نیروی اینجانب مربی فنی و حرفه ای استان اصفهان هستم و مخاطبان من فقط خانم های شهر اصفهان و شهرستانهای مجاور نظیر شاهین شهر ، خمینی شهر ، نجف آباد  می باشند.

آموزش کلیه نرم افزارهای حسابداری از جمله نرم افزار رافع ، هلو ، پارسیان ، نوآوران و چکاوک را با بهترین کیفیت و بصورت تضمینی و قیمت مناسب ، برای مخاطبان پیش گفته انجام می دهم.

ضمنا اینجانب طی حداکثر 8 جلسه ، حسابداری بازرگانی و خدماتی و طی حداکثر 10 جلسه ، حسابداری پیمانکاری و صنعتی را به صورت کامل همراه با نرم افزار و برای نیروی کار آموزش دهم.

همچنین آموزش دفتر نویسی و سند نویسی و قوانین آن طی حداکثر 3 جلسه پذیرفته می شود.

علاوه بر موارد فوق، تدریس خصوصی حسابداری عمومی مقدماتی و حسابداری حقوق و دستمزد و رایانه کار حسابداری پذیرفته می شود.

خواهران گرامی می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره 9132007694 (مدیر موسسه ماهان سپاهان) تماس حاصل فرمایند.
در صورت عدم پاسخگویی، از طریق ارسال پیامک یا ضبط پیام بر روی منشی، اطلاعات زیر را ارائه کنید:
نام خانوادگی - نام درس مورد نظر برای تدریس خصوصی- محل سکونت-شماره تلفن همراه
]]>